Scientific Board

Members

ACMiN Scientific Board (2016-2020)

 1. prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (Dyrektor ACMiN AGH) – przewodniczący Rady

 2. prof. dr hab. Stanisław Kistryn (Prorektor UJ ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych)

 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara (Prorektor PK ds. Nauki)

 4. prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach (Prorektor AGH ds. Nauki)

 5. prof. dr hab. inż. Paweł Zięba (Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN)

 6. prof. dr hab. Marek Stankiewicz (Dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS)

 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (Przewodniczący Senackiej Komisji AGH ds. Nauki)

 8. dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH /ACMiN AGH)

 9. dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)

 10. dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

 11. prof. dr hab. Józef Korecki (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)

 12. dr hab. inż. Łukasz Madej, prof. AGH (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH)

 13. prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd (Wydział Energetyki i Paliw AGH)

 14. prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)

 15. prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH)

 16. dr hab. inż. Piotr Wiśniowski (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH)

 17. prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii UJ)

 18. dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH (ACMiN AGH)

 19. prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (ACMiN AGH)

Wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 1. dr Andrzej Biborski (ACMiN AGH)

 2. dr inż. Katarzyna Berent (ACMiN AGH)

 3. dr inż. Marta Gajewska (ACMiN AGH)

 4. dr inż. Mateusz Marzec (ACMiN AGH)

 5. dr inż. Antoni Żywczak (ACMiN AGH)

Wybrany przedstawiciel grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr Anna Kornaus (ACMiN AGH)

Commissions

 1. Award Commission

  dr inż. Antoni Żywczak (chairman),
  prof. dr hab. Konrad Szaciłowski,
  dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH

 2. Science Commission

  prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny,
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol,
  prof. dr hab. Konrad Szaciłowski,
  dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH,
  dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH.

Metallic and Semiconductors Materials and Nanoengineering Research Group
Materials for Special Application Research Group
Quantum Systems and Modeling Research Group
Quantum Systems Research Group

prof. dr hab. Józef Spałek
(coordinator: dr Andrzej Biborski)

Low Temperature Physics Research Group
Functional Materials and Nanomagnetism Research Group
Organic Nanosystems and Biomonomaterials Research Group
Soft Matter Research Group

dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH

Polymeric and Hybrid Nanomaterials for Biological Applications Research Group
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
(tel. +48 12 663 22 52)

Nanostructures and Nanodevices Research Group
Smart Materials and Sensors Research Group
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

(tel. +48 12 617 31 16)

Fuel Cell Technology Research Group
prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
(tel. +48 12 617 26 94)
Electron Microscopy and Structural Research Group
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
(cooridnator: dr inż. Marta Gajewska)