Pełnomocnicy:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym:
dr inż. Tomasz Tokarski
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z NCPS SOLARIS:
dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Aparatury:
dr inż. Krzysztof Mech
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Michał Nowak
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Popularyzacji Nauki:
dr inż. Aleksandra Szkudlarek
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji (internet):
dr inż. Kamila Kollbek
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji (materiały drukowane):
dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nocy Naukowców:
dr Dorota Lachowicz
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Dnia Otwartego AGH:
dr inż. Mateusz Marzec
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ewaluacji:
dr hab inż. Michał Zegrodnik
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnicy Dyrektora ds. Festiwalu Nauki i Sztuki:
dr Agnieszka Podborska, dr Michał Szuwarzyński
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koordynator programu POWER:
dr Magdalena Wytrwał-Sarna
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koordynator programu NAWA:
dr inż. Katarzyna Berent
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Społeczny Inspektor Pracy:
dr Andrzej Biborski
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przedstawiciel ACMiN w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich:
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przedstawiciel ACMiN w Uczelnianej Komisji Wyborczej:
dr inż. Mateusz Marzec
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Komisje Kolegium ACMiN

Komisja ds. Nagród
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (Przewodniczący)
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr inż. Grzegorz Cios
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.