Poszukujemy:

1. Osoby zainteresowanej technologiami próżniowymi, w szczególności takimi jak sputtering, PLD, wszelkiego typu metodami i urządzeniami do robienia cienkich warstw, kontaktów, etc. - pracownik inżynieryjno-techniczny, pełen etat lub 1/2 etatu.

2. Osoby zainteresowanej nanostrukturyzacją i fizyką nanostruktur - pracownik badawczy (naukowy) zajmujący się wytwarzaniem nanostruktur i ich badaniem (własności transportowe, magnetyczne, efekty kwantowe, etc.), pełen etat, wymagany doktorat z fizyki.

3. Osoby zainteresowanej skaningową mikroskopią i spektroskopią tunelową (STM/STS) oraz badaniem własności fizycznych (m.in. struktury elektronowej) powierzchni i cienkich warstw - pracownik badawczy (naukowy), pełen etat (wymagany doktorat z fizyki) lub 1/2 etatu dla doświadczonego doktoranta zainteresowanego STM i pełnym etatem po obronie pracy doktorskiej.

4. Osoby zainteresowanej badaniami przemian fazowych w ultraniskich temperaturach (pomiary ciepła właściwego i oporu w TRITON) - pracownik badawczy (naukowy), pełen etat (wymagany doktorat z fizyki lub chemii) lub 1/2 etatu dla doświadczonego doktoranta zainteresowanego TRITON-em i pełnym etatem po obronie pracy doktorskiej.

Osoby zainteresowane i chcące poznać więcej szczegółów prosimy o kontakt bezpośrednio z Dyrektorem ACMiN prof. Markiem Przybylskim.

Miło nam poinformować, że Laboratorium Cienkich Warstw i Nanostruktur (ACMiN AGH) otrzymało dotację podmiotową na finansowanie w latach 2019 - 2021 kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego. Dotacja dotyczy aparatury do wytwarzania nanostrukturyzowanych układów hybrydowych z monodyspersyjnych nanocząstek i cienkich warstw. Jest to już drugi SPUB dla ACMiN - pierwszą dotację otrzymało Laboratorium Spektroskopii Fotoelektronów (XPS).

W ostatnim wydaniu Journal of Applied Physics (Volume 125, Issue 22) opublikowana została praca pt. Multi-bit MRAM storage cells utilizing serially connected perpendicular magnetic tunnel junctions autorstwa: Piotra Rzeszuta, Witolda Skowrońskiego, Sławomira Ziętka, Jerzego Wrony (Singulus AG) i Tomasza Stobieckiego (https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5097748). Proces nanofabrykacji urządzenia został przeprowadzony w ACMiN.

1

 

W Naszym Centrum dostępny jest chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym oraz detektorem TCD - Shimadzu GCMS-QP2020(EI). Więcej informacji o chromatografie można znaleźć tutaj.

GC MS

Do 7 lipca do godz 15:00 można zdecydować, który z dwóch zespołów: Medycyna czy Energetyka otrzyma dodatkową nagrodę rzeczową w wysokości 1000 PLN, ufundowaną przez firmę 3D-nano (https://3d-nano.com/pl/). Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie!

https://www.facebook.com/acminacademy/posts/2139649622757571

W imieniu dyrekcji Szkoły Doktorskiej AGH serdecznie zapraszamy pracowników AGH zainteresowanych opieką naukową nad doktorantami oraz kandydatów do Szkoły Doktorskiej AGH na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 czerwca (wtorek) w sali audytoryjnej ACMiN, paw. D-16, II piętro, w godz. 9.30-11.30.

W trakcie spotkania można będzie uzyskać m.in. informacje o procedurze zgłaszania zagadnień badawczych, zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH, doktoratach wdrożeniowych itp.

 

Z satysfakcją informujemy, że laureatami ostatniej edycji konkursów NCN zostali m. in. pracownicy i doktoranci ACMiN. Grant SONATA "Układy optoelektroniczne oraz do przetwarzania informacji na podłożach elastycznych." otrzymał dr Tomasz Mazur, a granty PRELUDIUM otrzymali mgr inż. Dawid Przyczyna ("Roztwory stałe półprzewodnikowych tlenków potrójnych dla nowych struktur obliczeniowych - przełączanie rezystancyjne oraz właściwości synaptyczne") i mgr Piotr Zawal ("Optyczna modulacja efektu memrystywnego w halogenobizmutanach alkiloamoniowych"). Serdecznie gratulujemy!

Na konferencji EMAS 2019 - 16th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis 19 - 23 May 2019 (Trondheim, Norway) nasz pracownik, Grzegorz Cios, został nagrodzony "EMAS Young Scientist Award" za prezentację pod tytułem "Local tetragonality of martensite investigated by EBSD".

Autorami przedstawionych badań byli Grzegorz Cios (AGH), Aimo Winkelmann (Laser Zentrum Hannover), Gert Nolze (BAM Berlin), Tomasz Tokarski (AGH) oraz Piotr Bała (AGH).

EMAS winner

Program Fulbrighta od 60 lat wspiera współpracę polsko - amerykańską, umożliwiając studia lub realizację programu badawczego na najlepszych amerykańskich uczelniach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę 18.05.2019 r. odwiedzili namiot Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii na tegorocznej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie!

IMG 20190518 WA0006