Wszystkim Pracownikom i Doktorantom ACMiN, którzy wzięli udział w naszej akcji i przekazali środki ochronne pracownikom służby zdrowia, broniącym nas przed koronawirusem, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Dzisiaj (27.03.2020 r.) w południe, transportem AGH, środki zostały dostarczone do nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu, gdzie są teraz najbardziej potrzebne.
Tak trzymajcie!

Z dumą informujemy, że w dn. 17.02.2020 r. Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH nadała stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. inż. Michałowi Zegrodnikowi (IV Linia Badawcza ACMiN). Serdecznie gratulujemy!

Z dumą informujemy, że w czasopiśmie Nature Communications ukazał się artykuł, którego autorami są pracownicy i doktoranci ACMiN. Publikację można przeczytać pod adresem: https://www.nature.com/articles/s41467-020-14675-5. Serdecznie gratulujemy!

W ostatnim czasie ACMiN wzbogacił się o Mikroskop Sił Atomowych (AFM) Bruker Dimension ICON XR. Więcej informacji o możliwościach pomiarowych oraz parametrach można znaleźć tutaj

Jest nam miło poinformować, że infrastruktura badawcza ACMiN wzbogaciła się o Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej z Dyspersją Falową (WD-XRF) Rigaku ZSX Primus IV. Więcej informacji o parametrach oraz możliwościach pomiarowych można znaleźć tutaj.

Z dumą informujemy, że na na liście projektów strategicznych zaakceptowanych do wpisania na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej znalazły się:

  1. "Centrum Wspierania Innowacji w Inżynierii Materiałowej i Nanotechnologii: Hybrydowe Nanomateriały do Zastosowań Specjalnych" (ACMiN AGH) - "Nauki techniczne i energetyka"
  2. "Centrum Inżynierii Kriogenicznych Materiałów i Urządzeń Badawczych" (ACMiN AGH w konsorcjum z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN i Politechniką Krakowską) - "Nauki fizyczne i inżynieryjne"

Osobom odpowiedzialnym za przygotowanie wniosków serdecznie gratulujemy!

 

Kartka wiateczna 1

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, radości i spokoju, a w Nowym Roku 2020 spełnienia marzeń i wielu sukcesów - zarówno tych osobistych, jak i zawodowych - życzą Pracownicy Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH!

Miło nam poinformować, że dr Michał Jurczyszyn otrzymał grant MINIATURA na realizację projektu pt. "Określenie wpływu termicznie zainicjowanych zmian strukturalnych monokryształów chalkogenków bizmutu na ich topologiczne stany powierzchniowe". Gratulujemy!

Z dumą informujemy, że w 18.11.2019 r. Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH jednogłośnie nadała stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. inż. Michałowi Nowakowi (IV Linia Badawcza ACMiN). Tytuł rozprawy habilitacyjnej Michała to: "Zjawiska spinowe oraz wzbudzane nadprzewodnictwo w nanostrukturach półprzewodnikowych". Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 listopada 2019 r. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH otrzymało kategorię naukową A+.

acmin foto

W związku z tą decyzją Akademia Górniczo-Hutnicza stała się trzecią uczelnią w Polsce, po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, w której pięć podstawowych jednostek organizacyjnych posiada najwyższą kategorię naukową. Wyróżnienie jest tym większe, że ACMiN jest najmłodszą podstawową jednostką organizacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pełna treść newsa znajduje się pod linkiem: Kategoria naukowa A+ dla Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Całej załodze ACMiN gratulujemy sukcesu!