W trzeciej edycji Programu im. Mieczysława Bekkera laureatami zostali: dr Ewelina Wlaźlak, dr inż. Grzegorz Cios oraz dr hab. Witold Skowroński. Stypendium fundowane przez NAWA poświęcone jest wyjazdom naukowym do najlepszych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Serdecznie gratulujemy!