main akademia

"Discussion and argument are essential parts of science; the greatest talent is the ability to strip
a theory until the simple basic idea emerges with clarity."

Albert Einstein (1879 – 1955)

Efektywna komunikacja jest jedną z czterech kluczowych kompetencji potrzebnych w XXI wieku, niezbędną do prowadzenia innowacyjnych projektów, które obecnie realizowane są na styku wielu dziedzin nauki, techniki i sztuki. Rozwój początkowej idei, praca nad projektem, krytyczne spojrzenie, dyskusja nad rezultatami prac oraz prezentacja wyników wymaga jasnych i czytelnych komunikatów, skutecznie przekazujących informację oraz pomagających realizować zamierzony cel. Obserwując wiele debat, zarówno w środowisku naukowym jak i poza nim widzimy tutaj dużo do zrobienia.

Proponowany przez nas model wszechstronnej edukacji S-TEAM-PBL, powstał z połączenia słowa odnoszącego się do edukacji obejmującej każdą dziedzinę wiedzy - STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ze skrótem  oznaczającym metodę nauczania projektowego - PBL (ang. Project-Based-Learning). W akronimie tym ukryte jest również słowo TEAM, podkreślające interakcję i współpracę osób z różnym doświadczeniem naukowym i artystycznym. Tutaj szczególnie ważne jest zdobywanie i rozwijanie umiejętności dotyczących wzajemnego komunikowania się podczas pracy zespołowej, a także prezentowania rezultatów projektu szerokiemu gronu odbiorców.

"...sztuka jest z ducha, stwarza się, nie robi,
a raz stworzona duchem, jest pewnikiem
..."

S. Wyspiański (1869-1907)

F1

Okazało się, że były to nie tylko warsztaty artystyczne inspirowane nauką, ale również warsztaty naukowe inspirowane sztuką, a także wzajemnych inspiracji prowadzących i Uczestników.

 

Tym razem pierwszy raz spróbowaliśmy połączyć edukację w duchu STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) z tą w duchu nauczania projektowego PBL (ang. Project-Based-Learning). STEAM to rozszerzenie  o sztukę, dość rozpowszechnionego modelu nauczania przedmiotów ścisłych - STEM, która dotąd była wyłączona z tego kanonu.

 

Podstawę stanowił solidny wykład Aleksandry Koper o sztuce w kontekście nauki wykorzystującej nowoczesne materiały i technologie w malarstwie, rzeźbie i architekturze.  Krytycznie przyjrzeliśmy się funkcjonującemu poglądowi francuskiego pozytywisty Augusta Comte'a, który podzielił te dwie dziedziny, nie dostrzegając żadnego związku między nimi.


P1

 

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do wzięcia udziału w kolejnej inicjatywie Akademii Ciekawych Myśli i Nauk.

W semestrze letnim odbędzie się cykl jednodniowych szkoleń dotyczących rozwijania własnych kompetencji. Szczegółowe informację będą dostępne już wkrótce na naszej stronie internetowej lub profilu na facebooku.

Serdecznie zapraszamy.

DSC_0054.jpg

JUŻ SĄ! Zgodnie z Waszymi prośbami udostępniamy filmy finałowe uczestników pierwszej edycji Naukowych Warsztatów Projektowych. Mamy nadzieję, że dostarczą Wam wielu pozytywnych wrażeń, a może okażą się inspiracją do wzięcia udziału w kolejnej edycji ?! Szczerze zachęcamy.

Przygotowaliśmy kilka niespodzianek odnośnie wszechstronnej edukacji, szczegóły już wkrótce na naszej stronie internetowej: http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/akademia i facebookowej: https://www.facebook.com/acminacademy/.

Miłego oglądania!