WYBORY 2020 w AGH, Okręg 17 (ACMiN, BG, SJO i SWFiS)

UWAGA! Wszelkie czynności wyborcze (w tym zbieranie kandydatur do UKE i Senatu) zostają zawieszone do odwołania.

Najważniejsze informacje:

I. Pomiędzy 2 - 5 marca 2020 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do OKE.

Zgłoszenia w OKW 17 dokonywane są w grupach: profesorów, nauczycieli akademickich niebędących profesorami oraz pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Każdego z kandydatów zgłaszają 3 osoby z danej grupy z całego OKW 17. Kandydat musi wyrazić zgodę i podpisać oświadczenia na "Karcie zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów". 

Karty przyjmowane są przez:
ACMiN - Michał Nowak
BG -- p. Marta Urbaniec
SJO -- p. Renata Skiba
SWFiS -- p. Wojciech Broda
 
II. 7 marca 2020 zostanie ogłoszona lista kandydatów na stronie www, oraz w gablotach w jednostkach: ACMiN, BG, SJO i SWFiS.

 

Lista Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 17 w grupie profesorów i profesorów uczelni

1. Andrzej Bernasik (ACMiN)
2. Michał Nowak (ACMiN)
3. Marek Przybylski (ACMiN)
4. Marcin Sikora (ACMiN)
5. Konrad Szaciłowski (ACMiN)

Lista Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 17 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

1. Katarzyna Aleksandrowicz (SWFiS)
2. Katarzyna Berent (ACMiN)
3. Ewa Bodzek (SJO)
4. Grzegorz Cios (ACMiN)
5. Anna Cisowska (SJO)
6. Marta Gajewska (ACMiN)
7. Rafał Głowacz (SJO)
8. Agnieszka Humięcka (SJO)
9. Angelika Kmita (ACMiN)
10. Marianna Marciszko-Wiąckowska (ACMiN)
11. Tomasz Mazur (ACMiN)
12. Agnieszka Podrazik (BG)
13. Dorota Skrynicka-Knapczyk (SJO)
14. Anna Stępniowska (SJO)
15. Aleksandra Szkudlarek (ACMiN)

Lista Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 17 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1. Beata Komenda (SWFiS)
2. Justyna Korczak (BG)
3. Monika Kucharczyk-Kubacka (BG)
4. Grzegorz Kulinowski (ACMiN)
5. Stanisław Ledziński (SJO)
6. Teresa Proficz (BG)
7. Anna Rensz (BG)
8. Monika Szuman (BG)
9. Marta Urbaniec (BG)
10. Mariusz Wijas (BG)
11. Anna Wójcikowska (ACMiN)
12. Anna Zacharska (SJO)

 

III. 11 marca 2020 zostanie przeprowadzona pierwsza tura wyborów do OKE.
 
W poszczególnych grupach do OKE wybrano:
 
Profesorowie:
1. Andrzej Bernasik (ACMiN)
2. Michał Nowak (ACMiN)
3. Marek Przybylski (ACMiN)
4. Marcin Sikora (ACMiN)
5. Konrad Szaciłowski (ACMiN)
 
 Pozostali nauczyciele akademiccy:
1. Katarzyna Aleksandrowicz (SWFiS)
2. Katarzyna Berent (ACMiN)
3. Ewa Bodzek (SJO)
4. Anna Cisowska (SJO)
5. Marta Gajewska (ACMiN)
6. Rafał Głowacz (SJO)
7. Agnieszka Humięcka (SJO)
8. Angelika Kmita (ACMiN)
9. Tomasz Mazur (ACMiN)
10. Agnieszka Podrazik (BG)
11. Dorota Skrynicka-Knapczyk (SJO)
12. Anna Stępniowska (SJO)
 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
1. Beata Komenda (SWFiS)
2. Justyna Korczak (BG)
3. Monika Kucharczyk-Kubacka (BG)
4. Grzegorz Kulinowski (ACMiN)
5. Stanisław Ledziński (SJO)
6. Anna Rensz (BG)
7. Marta Urbaniec (BG)
8. Mariusz Wijas (BG)
9. Anna Wójcikowska (ACMiN)
10. Anna Zacharska (SJO)
11. Monika Szuman (BG)
 
Akcja wyborcza została zawieszona do odwołania.
 
IV. Pomiędzy 14 a 17 marca 2020 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do UKE i Senatu.
 
Każdego z kandydatów zgłasza 5 osób z danej grupy z całego OKW 17. Kandydat musi wyrazić zgodę i podpisać oświadczenia na "Karcie zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów"  lub "Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu AGH". Fakt bycia elektorem w OKE (lub kandydowania na takiego) nie wyklucza możliwości kandydowania do UKE lub Senatu.
 
Karty przyjmowane będą przez osoby wymienione w punkcie I. Zbieranie zgłoszeń odbywa się do 17 marca do godziny 15:00.
 
Dodatkowo, w porozumieniu z OKW 1-16, zostaną zebrane zgłoszenia kandydatów z tych okręgów do UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 
V. 19 marca 2020 zostaną ogłoszone (na stronie www i w gablotach) listy kandydatów do UKE i Senatu.
 
VI. 18 marca 2020 zostanie przeprowadzona II tura wyborów do OKE (jeśli będzie taka konieczność). Procedura wyborów jak w punkcie III.
 
VII. 20 - 26 marca 2020 elektorzy OKE wybiorą członków UKE i Senatu.