Kolegium ACMiN

Skład Kolegium ACMiN

Kolegium ACMiN (kadencja 2016-2020)

 1. prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (Dyrektor ACMiN AGH) – przewodniczący Kolegium

 2. prof. dr hab. Stanisław Kistryn (Prorektor UJ ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych)

 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara (Prorektor PK ds. Nauki)

 4. prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach (Prorektor AGH ds. Nauki)

 5. prof. dr hab. inż. Paweł Zięba (Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN)

 6. prof. dr hab. Marek Stankiewicz (Dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS)

 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (Przewodniczący Senackiej Komisji AGH ds. Nauki)

 8. dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH /ACMiN AGH)

 9. dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)

 10. dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

 11. prof. dr hab. Józef Korecki (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)

 12. dr hab. inż. Łukasz Madej, prof. AGH (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH)

 13. prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd (Wydział Energetyki i Paliw AGH)

 14. prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)

 15. prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH)

 16. dr hab. inż. Piotr Wiśniowski (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH)

 17. prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii UJ)

 18. dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH (ACMiN AGH)

 19. prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (ACMiN AGH)

Wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 1. dr Andrzej Biborski (ACMiN AGH)

 2. dr inż. Katarzyna Berent (ACMiN AGH)

 3. dr inż. Marta Gajewska (ACMiN AGH)

 4. dr inż. Mateusz Marzec (ACMiN AGH)

 5. dr inż. Antoni Żywczak (ACMiN AGH)

Wybrany przedstawiciel grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr Anna Kornaus (ACMiN AGH)

Komisje Kolegium

 1. Komisja ds. Nagród

  dr inż. Antoni Żywczak (przewodniczący),
  prof. dr hab. Konrad Szaciłowski,
  dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH

 2. Komisja ds. Nauki

  prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny,
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol,
  prof. dr hab. Konrad Szaciłowski,
  dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH,
  dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH.

Linia Badawcza 'Materiały Metaliczne, Półprzewodnikowe i Nanoinżynieria'
Linia Badawcza 'Materiały do Specjalnych Zastosowań'
Linia Badawcza 'Układy Kwantowe i Modelowanie
Zespół Układów Kwantowych
prof. dr hab. Józef Spałek
(koordynator: dr Andrzej Biborski)
Zespoł Fizyki Niskich Temperatur
Linia Badawcza 'Materiały Funkcjonalne i Nanomagnetyzm'
Linia Badawcza 'Nanoukłady Organiczne i Bionanomateriały'
Zespół Materii Skondensowanej
dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH

Zespół Nanomateriałów Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
(tel. +48 12 663 22 52)

Linia Badawcza 'Nanostruktury i Nanourządzenia'
Zespół Materiałów Inteligentnych i Sensoryki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
(tel. +48 12 617 31 16)
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Technologiami Ogniw Paliwowych
prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
(tel. +48 12 617 26 94)
Zespół Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
(koordynator: dr inż. Marta Gajewska)