Kolegium ACMiN

Skład Kolegium ACMiN

Kolegium ACMiN (kadencja 2020-2024)

 1. Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
 2. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych: Anna Kornaus
 3. Kierownicy Zakładów:
  1. prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
  2. dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH
  3. dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH
  4. dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH
  5. dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH
 4. Pozostali pracownicy badawczy zatrudnieni na pełnych etatach profesorów uczelni lub profesorów:
  1. dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH
 5. Dwoje wybranych przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr inż. Kamila Kollbek
  2. dr inż. Katarzyna Berent 
Komisje Kolegium

 1. Komisja ds. Nagród

  prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (przewodniczący),
  dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH,
  dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH

Zakład Fotofizyki i Elektrochemii Półprzewodników
Zakład Inżynierii Materiałowej
Zakład Teorii Układów Kwantowych
Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu
Zakład Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów
Zespół Materii Skondensowanej
dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH

Zespół Nanomateriałów Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
(tel. +48 12 663 22 52)

Zakład Efektów Kwantowych w Nanostrukturach