Kolegium ACMiN

Skład Kolegium ACMiN

Kolegium ACMiN (kadencja 2020-2024)

 1. Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
 2. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych: Anna Kornaus
 3. Kierownicy Zakładów:
  1. prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
  2. dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH
  3. dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH
  4. dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH
  5. dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH
 4. Pozostali pracownicy badawczy zatrudnieni na pełnych etatach profesorów uczelni lub profesorów:
  1. dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH
 5. Dwoje wybranych przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr inż. Kamila Kollbek
  2. dr inż. Katarzyna Berent 
Linia Badawcza 'Materiały Metaliczne, Półprzewodnikowe i Nanoinżynieria'
Linia Badawcza 'Materiały do Specjalnych Zastosowań'
Linia Badawcza 'Układy Kwantowe i Modelowanie
Zespół Układów Kwantowych
prof. dr hab. Józef Spałek
(koordynator: dr Andrzej Biborski)
Zespoł Fizyki Niskich Temperatur
Linia Badawcza 'Materiały Funkcjonalne i Nanomagnetyzm'
Linia Badawcza 'Nanoukłady Organiczne i Bionanomateriały'
Zespół Materii Skondensowanej
dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH

Zespół Nanomateriałów Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
(tel. +48 12 663 22 52)

Linia Badawcza 'Nanostruktury i Nanourządzenia'
Zespół Materiałów Inteligentnych i Sensoryki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
(tel. +48 12 617 31 16)
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Technologiami Ogniw Paliwowych
prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
(tel. +48 12 617 26 94)
Zespół Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
(koordynator: dr inż. Marta Gajewska)