Kalendarz wydarzeń

Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN: "Anizotropia magnetyczna i zjawisko exchange bias w epitaksjalnym układzie CoO(111)/Fe(110)"
Środa, 7. Listopad 2018, 09:00 - 11:00

Uprzejmie zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN, które odbędzie się w środę 7 listopada 2018r. o godz. 9.00 w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).

Referat pod tytułem "Anizotropia magnetyczna i zjawisko exchange bias w epitaksjalnym układzie CoO(111)/Fe(110)" wygłosi dr inż. Michał Ślęzak (WFiIS AGH). 

Streszczenie:

W referacie zaprezentowane zostaną właściwości magnetyczne epitaksjalnych układów dwuwarstwowych CoO(111)/Fe(110) preparowanych w warunkach UHV na podłożu monokryształu W(110). W szczególności pokazane zostanie, jak jednoosiowa anizotropia magnetyczna warstwy Fe(110) może zostać wykorzystana do sterowania anizotropią magnetyczną sąsiadującej warstwy antyferromagnetycznego tlenku CoO.

Miejsce : Sala Audytoryjna ACMiN AGH (1.02A), na II piętrze pawilonu D-16 (ul. Kawiory 30)