Kalendarz wydarzeń

Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN: „Półprzewodniki i światło – burzliwy romans”
Środa, 16. Styczeń 2019, 09:00 - 11:00

Uprzejmie zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN, które odbędzie się w środę 16 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).

Referat pod tytułem „Półprzewodniki i światło – burzliwy romans” wygłosi dr Agnieszka Podborska (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH).

Streszczenie:

Półprzewodniki szerokopasmowe w wyniku oddziaływania ze światłem o odpowiedniej długości fali generują fotoprądy anodowe (półprzewodniki typu n) lub katodowe (półprzewodniki typu p). Modyfikacja powierzchniowa lub domieszkowanie półprzewodnika może prowadzić do sytuacji, w której nastąpi zmiana kierunku generowanego fotoprądu w wyniku zmiany potencjału i/lub długości fali światła padającego. Efekt ten został nazwany efektem fotoelektrochemicznego przełączenia fotoprądu (PhotoElectrochemical Photocurrent Switching effect, PEPS effect) i opisany po raz pierwszy w 2005 roku. Materiały półprzewodnikowe, które wykazują ten efekt z powodzeniem mogą być użyte do budowy molekularnych bramek logicznych lub bardziej zaawansowanych nanourządzeń. W trakcie wystąpienia zostanie omówiony mechanizm tego zjawiska i pokazany aktualny stan wiedzy na temat hybrydowych materiałów półprzewodnikowych i ich zastosowań, a także pokrótce zostaną omówione techniki pomiarowe służące do badania struktury elektronowej półprzewodników.

Miejsce : Sala Audytoryjna ACMiN AGH (1.02A), na II piętrze pawilonu D-16 (ul. Kawiory 30).