Kalendarz wydarzeń

Seminarium ACMiN: "Stres, pamięć i plastyczność synaptyczna"
Czwartek, 4. Kwiecień 2019, 14:00 - 16:00

Uprzejmie zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN, które odbędzie się w czwartek 4 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).

Referat pod tytułem "Stres, pamięć i plastyczność synaptyczna" wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Hess (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ).

Streszczenie:

Stres, w ujęciu biologicznym, polega na zmianie stanu organizmu, do której dochodzi w efekcie oddziaływania potencjalnie zagrażających bodźców, nazywanych stresorami. Działanie stresorów wywołuje szereg reakcji biochemicznych i fizjologicznych, których skutkiem jest przywrócenie stanu równowagi. W przeciwieństwie do stresu krótkotrwałego, długotrwały stan stresu jest zjawiskiem niekorzystnym i może wywierać szkodliwy wpływ na organizm, w zależności od indywidualnej podatności osobnika. Hipokamp jest strukturą mózgu, której funkcje wiążą się głównie z uczeniem i pamięcią. Na poziomie komórkowym u podłoża tych zjawisk leżą procesy związane ze zmianami w połączeniach synaptycznych i prowadzącymi do zmian wydajności w przekazywaniu sygnałów między neuronami, które stanowią przykład plastyczności mózgu związanej z uczeniem się. Badania przeprowadzone z zastosowaniem modeli zwierzęcych wskazują na silny wpływ, jaki różne rodzaje stresu wywierają na właściwości synaps i neuronów hipokampa oraz innych struktur mózgowia.

Miejsce : Sala Audytoryjna ACMiN AGH (1.02A), na II piętrze pawilonu D-16 (ul. Kawiory 30).