Kalendarz wydarzeń

Seminarium ACMiN: Projekt „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”: ocena pierwszego (2020) i program na drugi rok (2021) realizacji w AGH z perspektywy kierownika projektu
Czwartek, 14. Styczeń 2021, 14:00 - 16:00

Uprzejmie zapraszamy na Seminarium ACMiN online, które odbędzie się w czwartek 14 stycznia 2021 r. o godz. 14:00. W seminarium można uczestniczyć poprzez poniższy link:

https://aghcentrumelearningu.clickmeeting.com/seminarium-acmin-14-stycznia 

Seminarium pt. Projekt „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”: ocena pierwszego (2020) i program na drugi rok (2021) realizacji w AGH z perspektywy kierownika projektu wygłosi prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (kierownik projektu IDUB w AGH).

Streszczenie:

Projekt „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to poważne wyzwanie, którego podstawowym celem jest znacząca poprawa międzynarodowej renomy polskich uczelni, w szczególności poprzez badania naukowe na najwyższym światowym poziomie i elitarne kształcenie. Realizacja tych celów w 2020 r. – pierwszym roku realizacji tego 7-letniego projektu, nie była łatwa. Szalały kolejne fale pandemii koronawirusa, wprowadzono liczne ograniczenia organizacyjne w działalności uczelni, trwała akcja wyborcza w związku z końcem kadencji, docierały się pomysły na praktyczną realizację szczegółowych celów projektu w AGH. Już choćby pogodzenie celów „uczelni badawczej”, zasad kategoryzacji oraz zasad oceny okresowej pracowników w uczelni, w której uprawianych jest 16 dyscyplin na 16 wydziałach oraz w centrum badawczym ACMiN, okazało się dużym wyzwaniem. W prezentacji zestawię program na 2021 r. z tym co udało się zrobić w roku 2020, przedstawię statystyki (także finansowe), opowiem o konkretnych problemach, zarówno tych, które udało się, jak i tych których nie udało się rozwiązać. Pozwolę sobie na krytyczne spojrzenie z perspektywy kierownika projektu, na pierwsze wnioski i na sugestie korekt w zasadach realizacji projektu w kolejnych latach.

 

Miejsce : seminarium online