7
8
5
1
6
2
4
3

Laboratoria

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków badawczych w Polsce. Posiadamy wysokiej klasy laboratoria, w których możliwe jest prowadzenie badań w zakresie nowoczesnej inżynierii materiałowej, fizyki, chemii materiałów, w tym opracowywanie nowych materiałów do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Dysponujemy laboratoriami, w których znajduje się zarówno aparatura badawcza, jak i procesowa. Ponadto, w ACMiN znajduje się tzw. clean room i profesjonalnie wyposażone zaplecze technologiczne. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi laboratoryjnemu i aparatury badawczej jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom jakości wykonywanych badań naukowych oraz kompleksowo zrealizować potrzeby szerokiej grupy indywidualnych badaczy i przedsiębiorców. Dodatkowo nieustannie dążymy do rozwijania naszej infrastruktury badawczej, poprzez zakup nowych sprzętów laboratoryjnych i aparatury oraz doposażanie tej istniejącej.

Wszystkie
Laboratoria
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych II

opiekun laboratorium: dr Magdalena Wytrwał-Sarna
tel. +48 12 617 52 71

Laboratorium Badań w Ultra-Niskich Temperaturach
Laboratorium Badań Wytrzymałościowych
Laboratorium Cienkich Warstw, Nanostruktur i Spektroskopii Fotoelektronów
Laboratorium Hodowli Monokryształów
Laboratorium Materiałów Inteligentnych i Sensoryki

opiekun laboratorium: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (tel. +48 12 617 31 16)

Laboratorium Przygotowania Próbek
 • Szlifierko-polerka Struers Tegramin-25
 • Szlifierko-polerka Struers Labopol-12
 • Aparat do impregnacji żywic Struers Citovac
 • Przecinarka precyzyjna Struers Secotom-50
 • Przecinarka Struers Accutom-50
 • Przecinarka Struers Minitom
 • Walcarka FSM 130 firmy DURSTON

opiekun laboratorium: mgr inż. Grzegorz Kulinowski

Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej

opiekun laboratorium: dr Jan Żukrowski
tel: +48 12 617 52 47

Laboratorium Syntezy i Obróbki Cieplnej Materiałów
Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Ceramicznych

opiekun laboratorium: dr inż. Tomasz Tokarski
tel: +48 12 617 52 77

Laboratorium Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej
Pracownia Preparatyki Chemicznej
 • Chłodziarka laboratoryjna
 • Cieplarka laboratoryjna
 • Liofilizator
 • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
 • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
 • Wagi analityczne
 • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (MPW 260R)
 • Wyparka rotacyjna

opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz
tel: +48 12 617 52 64

Spis aparatury

 

 

Warsztat Mechaniczny
 • Frezarka numeryczna HAAS MILL VF1 firmy HAAS AUTOMATION
 • Szlifierka stołowa KSA 200 firmy BERNARDO - 2 szt.
 • Wiertarka kolumnowa BM 32 SB  firmy BERNARDO - 2 szt.
 • Tokarka (mała) JUNIOR 150 PLUS firmy BERNARDO
 • Piła taśmowa (mobilna) EBS 128 C firmy BERNARDO
 • Tokarka numeryczna (mała) PROFICENTER 700 BQV firmy BERNARDO
 • Prasa hydrauliczna 20T Bernardo

opiekun laboratorium: Łukasz Jamróz
tel: +48 12 617 52 57