Spektrometr FTIR Tensor II firmy Bruker wyposażony jest w:

  • przystawkę do pomiarów osłabionego całkowitego odbicia ATR ( Attenuated Total Reflectance) z monolitycznym kryształem diamentowym umożliwiającą pomiar w zakresie 350-8000 cm-1, przystosowaną do pomiarów próbek ciekłych oraz ciał stałych
  • przystawkę ATR z kryształem germanowym umożliwiającym pomiary w zakresie 600 – 5000 cm-1, przystosowaną do pomiarów próbek ciekłych oraz stałych; kryształ germanowy idealnie nadaje się do pomiarów widm struktur węglowych, a zwłaszcza fulerenów, nanorurek węglowych czy tlenku grafenu
  • przystawkę do pomiarów transmisyjnych z kuwetą cieczową, rozbieralną z okienkami KRS5 oraz ZnSe,
  • detektory: DLATGS (340-12000 cm-1) oraz MCT (420-12000 cm-1)
  • komora pomiarowa wyposażona jest w dysypator umożliwiający przedmuchiwanie komory gazem obojętnym

Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Podborska


    
Spektrofotometr FTIR z przystawką do pomiarów ATR z kryształem diamentowym 


    
Spektrofotometr FTIR z przystawką do pomiarów ATR z kryształem germanowym


    
Spektrofotometr FTIR z przystawką do pomiarów próbek ciekłych