Spektrometr UV-Vis Lambda 750 firmy PerkinElmer to wysokowydajny, dwuwiązkowy spektrometr umożliwiający pomiary:

  • absorbancji,
  • transmitancji 
  • reflektancji

Zakres pomiarowy: 200-2200 nm

Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Podborska

Spektrometr posiada dwie komory pomiarowe umożliwiające pomiar próbek ciekłych oraz ciał stałych. Pomiar widm odbiciowych materiałów półprzewodnikowych umożliwia wyznaczenie szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika.


    
Spektrofotometr Lambda 750


    
Komora pomiarowa dla próbek ciekłych


    
Komora pomiarowa dla ciał stałych