Konfiguracja:

MS – gaz nośny: He, kolumna: Agilent J&W HP-PLOT/U; l=30m; d=0.53 mm, zakres temperatury: 60 - 190 ºC ),

TCD – gaz nośny N2: kolumna pakowana: sito molekularne, wypełnienie: Mole Sieve 5 Å, 13X, Tmax = 500 ºC)

Kalibracja: H2(N2), CO2 (He), CO (He), CH4(He), C2H6(He), C2H4 (He)
Piec:
- Zakres temperaturowy pieca: od temperatury otoczenia do 450 ºC,
- Liniowa zmiana temperatury w piecu: do 250 ºC/min,
- Szybkość chłodzenia pieca od 400 do 50 ºC: < 4min,
- Możliwość zastosowania 20 rampów temperaturowych,
- Programowanie przepływów i ciśnienia – 7 rampów,

Dozownik:
- typu split/splitless.
- Sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy 450 ºC,
- Możliwość ustawienia maksymalnego podziału do 9999:1,
- Systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia 0.1 kPa (0.01 PSI),
- Przyrząd standardowo przystosowany do szybkiej i wysokociśnieniowej GC

Detektory:

Kwadrupolowy detektor mas:
- Detektor typu MS (kwadrupolowy analizator mas) - pojedynczy kwadrupolowy analizator mas z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami
- Z jonizacją typu „electron impact” (EI)
- Z dwoma filamentami i automatycznym przełączaniem między filamentami
- Zakres energii źródła jonizacji: co najmniej 10 – 200 eV,
- Regulacja temperatury źródła jonów w zakresie od 140 ºC do 300 ºC .
- Czułość spektrometru w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N ≥ 2000 (dla 1 pg/μl OFN i helu jako gazu nośnego)
- Minimalny poziom detekcji (IDL) liczony dla 100 fg/μl OFN m/z 272, (n=8) IDL ≤ 10 fg potwierdzony specyfikacją referencyjną producenta
- Zakres masowy detektora m/z= 1.5 – 1090.
- System – próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności sumarycznej 360 l/s dla He oraz pompa wstępna o wydajności 30 l/min (50/60Hz),
- Maksymalny przepływ przez kolumnę: do 15 ml/min.
- Szybkość skanowania: do 20000 amu/sec
- Zakres dynamiczny detektora: 8x106.
- Stabilność sygnału: 0.1 amu na 48 godz.
- Możliwość pracy w trybach: Scan, SIM oraz jednoczesnym trybie Scan/SIM,
- Oprogramowanie GCMS Solution Ver. 4.x
- Baza danych: NIST Mass Spectral Database Library 2018 Edition
TCD:
- Czułość detektora TCD 20000 mV x ml/mg
- Zakres liniowości 105
- Temperatura pracy detektora do 400 ºC

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Krzysztof Mech, prof. dr hab. Konrad Szaciłowski


    
Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym oraz detektorem TCD