6
3
5
1
8
2
7
4

Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, UK) to urządzenie służące do charakterystyki takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje. Analizator pozwala na uzyskanie parametrów fizykochemicznych: wielkość cząstek, masa cząsteczkowa i potencjał zeta. Urządzenie to wykorzystuje szeroko stosowane techniki, takie jak: dynamiczne rozpraszanie światła, elektroforetyczne rozpraszanie światła i statyczne rozpraszanie światła do pełnej analizy układów rozproszonych o wymiarach nanometrycznych.

Zetasizer doposażony jest w autotitrator MPT-2 i odgazowywacz. Służy on do automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek/potencjału zeta w funkcji pH, przewodnictwa czy stężenia dodatku. Autotitrator jest wyposażony w elektrodę szklaną do pomiaru pH i umożliwia dozowanie do trzech titrantów w jednym eksperymencie.

Dysponujemy także celką do pomiaru potencjału zeta ciał stałych. Celka umożliwia pomiar potencjału zeta płaskich powierzchni, takich jak papier filtracyjny, krzemionka, polimery i kości, przy użyciu standardowego systemu Zetasizer Nano. Charakterystyka powierzchni i interfejsów ma kluczowe znaczenie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w produktach konsumenckich, specjalistycznych chemikaliach, farmaceutykach i naukach przyrodniczych. W każdym z tych obszarów oddziaływanie cząsteczek roztworu z powierzchniami może wpływać na właściwości materiału końcowego produktu.

Pomiar wielkości cząstek
zakres 3 nm – 10 mm
minimalna objętość próbki 12 ml
zakres stężeń cząstek 0,00001 %v –  40 %w
Pomiar potencjału zeta
zakres wielkości cząstek 5 nm - 100 µm
zakres +/- 500mV
Automatyczny pomiar trendu
program standardowy np. w funkcji czasu i temperatury
pomiar z automatem miareczkującym MPT-2 np. w funkcji pH, przewodności i zawartości dodatku
temperaturowy zakres pomiarów 0 – 90 °C

 Opiekun urządzenia: dr Magdalena Wytrwał-Sarna


    
Zetasizer 


    
Akcesoria