8
6
7
3
1
4
2
5

Laboratorium Badań Elektrycznych i Elektrochemicznych