4
3
5
2
8
1
6
7

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Dyfrakcji Rentgenowskiej