7
4
6
2
5
3
8
1

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Dyfrakcji Rentgenowskiej