7
2
5
3
4
6
1
8

Pracownia wyposażona jest w dwa dyfraktometry proszkowe Panalytical Empyrean. Jeden z lampą Cu i drugi z lampą Co. Na obu dyfraktometrach można prowadzić pomiary w geometrii wiązki Bragg-Brentano z użyciem szczelin kolimacyjnych. Dodatkowo dyfraktometr z lampą Co pozwala na prowadzenie pomiarów w geometrii wiązki równoległej (lustro Goebla). Oba dyfraktometry wyposażone są w wysokoczułe detektory (PIXcel). Dyfraktometry wyposażone są w różne stoliki oraz szereg dodatkowych elementów optyki, umożliwiające prowadzenie badań dla różnego typu próbek. Dyfraktometr z lampą Co wyposażony jest dodatkowo w komorę temperaturową, umożliwiająca pomiary w zakresie -190 do 450ºC.

 

PARAMETRY PRACY

Dyfraktometr z lampą Co

Dyfraktometr z lampą Cu

koło Eulera, stolik obrotowy z justacją pozycji w osi Z

wysokoczułe detektory (PIXcel)

geometria Braga-Brentano z użyciem szczelin kolimujących oraz odpowiednich filtrów

geometria wiązki równoległej z użyciem zwierciadła Goebla

-

komora

temperaturowa, pomiary w zakresie -190 do 450ºC

-

Osoba kontaktowa:

dr inż. Marianna Marciszko

    
Dyfraktometry rentgenowskie
    
Dyfraktometry rentgenowskie
    
Dyfraktometry rentgenowskie