Polerka jonowa Hitachi IM4000Plus jest urządzeniem służącym do precyzyjnego polerowania powierzchni płaskich jak również do wykonywania przekrojów poprzecznych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerów. Urządzenie umożliwia pracę z próbkami o średnicy dochodzącej do 50 mm przy energiach jonów do 6 keV. Na wyposażeniu jest również w układ chłodzenia ciekłym azotem, co umożliwia wykonywanie zgładów poprzecznych materiałów czułych na podwyższoną temperaturę (np. polimerów).

Polerowanie jonami argonu umożliwia przygotowanie powierzchni oraz przekrojów materiałów „trudnych” w preparatyce tj. materiałów miękkich, wielofazowych, kompozytów polimerowych, kompozytów metal-ceramika. W szczególności technika ta znacząco poprawia jakość powierzchni zgładów metalograficznych przeznaczonych do analizy EBSD.

Parametry urządzenia
Napięcie przyspieszające 0 - 6 kV
Średnica wiązki jonów 400 um
Polerowanie powierzchni płaskich
Maksymalne wymiary próbki f = 50 mm, h=30 mm
Kąt polerowania 0-90 stopni
Wykonywanie przekrojów poprzecznych
Maksymalne wymiary próbki 20x13x9 mm
Szybkość cięcia 0,5 mm/h dla Si
Opcje Chłodzenie stolika ciekłym azotem

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Tomasz Tokarski

 

PolerkajonowaHitachiIM4000Plus

 

IMG 7463