Urządzenie umożliwia badanie przejść fazowych, procesów utleniania i analizę reakcji chemicznych. System pozwala na równoczesną analizę TGA-DTA (detekcja zmiany masy próbki i zmiany temperatury w funkcji zadanego przebiegu temperaturowego lub czasowego) i analizę TGA-DSC (detekcja zmiany masy próbki i przepływu ciepła w funkcji zadanego przebiegu temperaturowego lub czasowego) w zakresie od temperatury pokojowej do 1500°C z programowalną szybkością grzania od 0.1 do 100°C/min. Układ jest wyposażony w podwójną wagę o czułości 0.1 µg i rozdzielczości 0.012 µg, z maksymalną masą próbki do 200 mg. Czułość analizy DTA wynosi 0.001 deg, a dokładność kalorymetryczna ±2%. Przepływ ciepła przy analizie DSC jest dynamicznie normalizowany do aktualnej masy próbki w danej temperaturze.

PARAMETRY PRACY

wielkość próbki do 200 mg

temperatura pracy do 1500°C

szybkość grzania od 0.1 do 100°C/min

czułość 0.1 µg

termopara: platyna/platyna-rod

czułość DTA 0.001°C

dokładność kalorymetryczna ±2%

 

 Osoba kontaktowa:

dr inż. Angelika Kmita

    
Termograwimetr SDT Q600
    
Termograwimetr z bliska