Wanna Langmuira służy do otrzymywania i badania monomolekularnych warstw na granicy faz ciecz-gaz lub ciecz-ciecz. Urządzenie jest połączone z układem do wynurzania (wanna Langmuira-Blodgett) dzięki czemu możliwe jest przenoszenie utworzonych warstw na podłoża stałe (szkło, kwarc, krzem, mikę). System umożliwia tworzenie mono i multiwarstw, biomembran, powłok organicznych i nieorganicznych o precyzyjnie kontrolowanej grubości, gęstości upakowania i orientacji molekuł.

Dodatkowo układ wyposażono w moduł do pomiaru potencjału powierzchniowego (SPOT) oraz mikroskop kąta Brewstera (Brewster Angle Microscopy, MicroBAM). Pomiar potencjału i ciśnienia powierzchniowego wraz z mikroskopią kąta Brewstera umożliwia badanie właściwości elektrycznych, reakcji powierzchniowych oraz zachowania warstw Langmuira na granicy międzyfazowej. Układ jest wyposażony w zewnętrzny termostat umożliwiający stabilizację i kontrolę temperatury subfazy.

 

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Model Wanny

Duży

Powierzchnia Korytka wanny (cm2)

841

Max. współczynnik kompresji

18

Szybkość barier (mm/min)

0.1 - 270

Zakres pomiaru napięcia powierzchniowego (nN/m)

0 – 150

Wymiary studzienki dippera (LxWxD mm)

20 × 110 × 110

Max. wymiary próbki (T.xW.xH mm)

3 × 106 × 106

Szybkość zanurzania (mm/min)

0.1 - 108

Dodatkowe wyposażenie:

Miernik potencjału powierzchniowego (SPOT, Surface Potential Sensor)

Mikroskop kąta Brewstera (MicroBAM, Brewster Angle Microscopy)

Kąt padania światła

53, ustawiony

Wymiary (H x L x W, cm)

Instrument: 40.2 × 22 × 27.7

Głowica pomiarowa: 7.2 × 5.7 × 16.2

Pole widzenia (µm)

600 × 4 000

 

Opiekun urządzenia: dr Dorota Lachowicz

    
Wanna Langmuira
    
Wanna Langmuira