INSTRON 5982

Maksymalne obciążenie 100 kN. Wysokość przestrzeni roboczej 1430 mm. Dokładność pomiaru siły +/- 0.5% odczytu w dół do 1/500 zakresu głowicy pomiarowej (głowicy pomiarowej serii 2580). Akwizycja danych z częstotliwością próbkowania do 1 kHz jednocześnie dla kanałów pomiarowych: siły, odkształcenia oraz naprężenia. Prędkość odkształcenia od 0.00005 mm/min. Piec oporowy SF-16 umożliwiający wykonanie badań w temperaturze do 1200°C. Komora do badań w obniżonych i podwyższonych temperaturach -150°C - 350°C.

PARAMETRY PRACY

 

INSTRON 600DX

INSTRON 5982

INSTRON 5966

maksymalne obciążenie

600 kN

100 kN

10 kN

prędkość robocza

0.1 – 76 mm/min

od 0.00005 mm/min

0.001 – 3000 mm/min

przestrzeń robocza

900 mm

1430 mm

1256 mm

dokładność pomiaru siły

±0.25%

±0.5%

±0.5%

dodatkowe informacje

możliwość ściskania próbek bez zmiany osprzętu

możliwość badań w temperaturze do 1200°C oraz w temperaturach kriogenicznych

-

Osoba kontaktowa:

dr inż. Grzegorz Cios

    
Maszyna wytrzymałościowa
    
INSTRON 5982