Umożliwiają pomiary twardości metodą Vickersa oraz Knoopa. Model 2500 pracuje przy obciążeniu od 10 g do 50 kg, posiada w pełni zmotoryzowany stolik (w osiach x, y, z). Oprogramowanie umożliwia pomiar manualny, a także automatyczny (na podstawie wbudowanych algorytmów rozpoznawania odcisków). Seria pomiarów może być realizowana poprzez wskazanie miejsc na monitorze jak i poprzez badania wzdłuż wyznaczonego kierunku oraz mapowanie twardości na zadanej powierzchni. Model 1202 posiada manualny stolik ze śrubą mikrometryczną. Pomiar odbywa się na ekranie komputera lub poprzez pomiar odcisku w okularze.

PARAMETRY PRACY

pomiar metodą Knoop’a i Vickers’a

TUKON 2500

TUKON 1202

obciążenie 10 g – 50 kg

obciążenie 10 g – 1 kg

stolik zmotoryzowany

stolik manualny

Osoba kontaktowa:

dr hab inż. Tomasz Tokarski

    
TUKON 1202
    
TUKON 1202
    
TUKON 2500
    
TUKON 2500
    
TUKON 2500