Urządzenia te służą do syntezy stopów o masie 5-20 g, w tym materiałów wysokotopliwych, w wyniku przetapiania w łuku elektrycznym. Piece posiadają wbudowaną pompę rotacyjną, elektrodę wolframową oraz generator 180 A. Proces topienia prowadzony jest na miedzianej płycie chłodzonej wodą w komorze po jej uprzednim odpompowaniu i napełnieniu gazem obojętnym. Jeden z pieców wyposażony jest w system umożliwiający otrzymanie materiałów w postaci prętów o średnicy 3 mm i długości 30 mm poprzez zassanie ciekłego stopu do miedzianej formy (tzw. suction casting).

PARAMETRY PRACY

masa próbki 5 – 20 g

maksymalna temperatura topnienia materiału 3500°C

generator prądu elektrycznego do 180 A

możliwość odlewania metodą suction casting: średnica 3 mm, długość 30 mm

 

 Osoba kontaktowa:

dr hab. inż. Piotr Bała

    
Piece łukowe
    
Piece łukowe