7
4
6
1
8
2
3
5
  • Fotospektrometr Labmda 750 firmy PerkinElmer
  • Zestaw przestrajalnych laserów impulsowych

opiekun laboratorium: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski