Wykorzystując potencjostat/galwanostat BioLogic SP300 możliwe jest wykonanie fundamentalnych pomiarów elektrochemicznych, testowanie sensorów elektrokatalitycznych, zsyntetyzowanie materiałów metalicznych, półprzewodnikowych, polimerowych, stopów i kompozytów w skali nano i mikrometrycznej o różnej geometrii. Opisywane urządzenie może posłużyć również do badania kinetyki procesów korozji elektrochemicznej oraz pomiarów impedancyjnych.

 

Osoba kontaktowa:

Dr Katarzyna Hnida