Dwukanałowy potencjostat/galvanostat BioLogic SP300 z modułem EIS umożliwia wykonanie podstawowych pomiarów elektorchemicznych, pomiary właściwości elektrokatalitycznych, analizę kinetyki oraz mechanizmu reakcji elektrodowych jak również syntezę materiałów metalicznych oraz półprzewodnikowych o zróżnicowanej geometrii (nanrurki, nanodruty), również w skali nano. SP300 umożliwia również kompleksową charakteryzację materiałów pod kątem ich właściwości korozyjnych.

Specyfikacja:

• Zakres napięć sterujących: ±10 V
• Zakres częstotliwości EIS: 10 μHz – 7 MHz
• Zakres prądowy: od 1 A do 10 nA
• Prąd maksymalny: ±500 mA
• Tryb "floating" (odizolowanie od masy)
• Filtrowanie analogowe

Osoby kontaktowa:

dr inż. Katarzyna Hnida-Gut, dr inż. Krzysztof Mech


    
BioLogic SP300