5
1
2
4
6
8
3
7
  • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
  • Stanowisko do liofilizacji próbek (Liofilizaor)
  • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
  • Chłodziarka laboratoryjna,
  • Cieplarka laboratoryjna,
  • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (MPW 260R),
  • Wyparka rotacyjna,
  • Wagi analityczne

opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz
tel: +48 12 617 52 64