2
3
7
8
6
4
5
1
  • Chłodziarka laboratoryjna
  • Cieplarka laboratoryjna
  • Liofilizator
  • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
  • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
  • Wagi analityczne
  • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (MPW 260R)
  • Wyparka rotacyjna

opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz
tel: +48 12 617 52 64