7
1
5
8
2
6
3
4
  • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
  • Stanowisko do liofilizacji próbek (Liofilizaor)
  • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
  • Chłodziarka laboratoryjna,
  • Cieplarka laboratoryjna,
  • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (MPW 260R),
  • Wyparka rotacyjna,
  • Wagi analityczne

opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz