Profil badawczy

2Obszary badawcze grupy Fizyki Niskich Temperatur dotyczą poznania właściwości fizycznych materii w bardzo niskich temperaturach od 50 mK do kilkunastu Kelwinów. W szczególności przedmiotem zainteresowania są nowe stany materii związane z kwantowymi zjawiskami krytycznymi, przejścia fazowe, właściwości termodynamicze i magnetotransportowe w układach wykazujących silne korelacje elektronowe, a także właściwości elektronowe układów nanoskopowych. Badane są właściwości fizyczne topologicznych izolatorów oraz nanostruktur utworzonych na ich bazie, oraz magnetyczne i nadprzewodzące przejścia fazowe w temperaturach ≤ 1K.

Kompetencje

 • Niskotemperaturowa termometria (kalibracja wtórna w przedziale 10 mK – 20 K przy użyciu wzorcowych termometrów CMN oraz kaskadowego termometru nadprzewodzącego SRD1000).
 • Badanie przejść fazowych nowych materiałów.
 • Wykonanie precyzyjnych kontaktów do pomiarów elektrycznych.
 • Badania oporności elektrycznej i magneto oporu w niskich temperaturach.
 • Badania efektu Halla w metalach, półprzewodnikach i materiałach o nietrywialnej topologii stanów elektronowych.
 • Pomiary ciepła właściwego w zakresie temperatur 50 mK-20 K i polu magnetycznym 0-14 T.
 • Pomiary właściwości magnetycznych w zakresie temperatur 50mK-20K i polu magnetycznym 0-14 T.

Kierownik

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski

Członkowie

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski
 • dr  inż. Maciej Chrobak

Laboratoria

Lista publikacji

2020

 1. Fe dopants and surface adatoms versus nontrivial topology of single-crystalline Bi2Se3, M. Chrobak, K. Maćkosz, M. Jurczyszyn, M. Dobrzański, K. Nowak, T. Slezak, M. Zając, M. Sikora, M. M. Rams, T. Eelbo, J. Stępień, M. Waśniowska, O. Mathon, F. Yakhou-Harris, D. G. Merkel, I. Miotkowski, Z. Kąkol, A. Kozlowski, M. Przybylski, Z. Tarnawski, New Journal of Physics 22, 063020 (2020), tekst: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab890d 
 2. Microstructure and Properties of Micro- and Nanoscale Materials, Films, and Coatings Structure and Low-Temperature Properties of U-15 at.% T Alloys (T = Mo, Nb, Pt, Ru, Ti), S. Sowa, N.T.H. Kim-Ngan, V. Buturlim, L. Havela, M. Chrobak, Z. Tarnawski, NAP 2019, vol 240, pp 389-395 (2020), tekst: https://doi.org/10.1007/978-981-15-1742-6_38 
 3. Studies of surface states in Bi2Se3 induced by the BiSe substitution in the crystal subsurface structure, M. Jurczyszyn, M.Sikora, M.Chrobak, L. Jurczyszyn, Applied Surface Science 528, 146978 (2020), tekst: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146978 

2018

 1. Structure and properties of U alloys with selected d-metals and their hydrides, S. Sowa, N.-T.H. Kim-Ngan, M. Krupska, M. Paukov, V. Buturlim, L. Havela, M. Chrobak, Z. Tarnawski, Physica B 536, 546 (2018), tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2017.09.116, erratum: https://doi.org/10.1016/j.physb.2019.07.035
 2. Superconducting phase transitions in mK temperature range in splat-cooled U0.85Pt0.15 alloys,
  N.-T.H. Kim-Ngan, Z. Tarnawski, M. Chrobak, S. Sowa, A. Duda, M. Paukov, V. Buturlim, L. Havela, Physica B: Condensed Matter 536, 516-518 (2018), tekst: https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.09.032
 3. Superconductivity in single crystalline ThBe13 and LuBe13, K.Uhlířová, N. Miura, V. Tkáč, J. Prokleška, M. Chrobak, Z. Tarnawski, H. Hidaka, T. Yanagisawa, V. Sechovský, H. Amitsuka, Physica B: Condensed Matter 536, 516-518 (2018), tekst: https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.10.129
 4. Superconductivity in U–Pt system with low Pt concentrations (≤15 at.%), N.-T.H. Kim-Ngan, L. Havela, M. Paukov, D. Drozdenko, P. Minarik, M. Chrobak, Z. Tarnawski, S. Sowa, M. Krupska, A. Duda, Physica C: Superconductivity and its Applications 546, 76-83 (2018), tekst: https://doi.org/10.1016/j.physc.2018.01.005