Profil badawczy

8Przedmiotem zainteresowania naukowego grupy  Miękkiej Materii Skondensowanej są zjawiska samoorganizacji zachodzące w cienkowarstwowych układach związków organicznych. Dla warstw cienkich o grubościach submikronach (<500nm) na przebieg samoorganizacji mają wpływ nie tylko procesy zachodzące we wnętrzu warstwy, ale również oddziaływanie z powierzchniami ją ograniczającymi. Zainteresowanie tymi zjawiskami związane jest z ogólnym kierunkiem rozwoju techniki, zmierzającym do miniaturyzacji urządzeń. Poznanie tych zjawisk w układach organicznych ma szczególne znaczenie przy konstrukcji organicznych urządzeń optoelektronicznych (np. organiczne ogniwa słoneczne), a także biosensorów.

Kompetencje

  • Charakterystyka składu i stanów chemicznych pierwiastków względem głębokości metodami spektroskopowymi.
  • Charakterystyka morfologii powierzchni materiałów organicznych.
  • Wytwarzanie cienkich warstw polimerowych.
  • Modyfikacja powierzchni molekularnymi warstwami samoorganizującymi się.

Kierownik

  • dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH

Członkowie

  • dr inż. Mateusz M. Marzec
  • mgr Mariusz Hajdyła
  • mgr Roma Wirecka

Laboratoria