G. Cios, B. Pawłowski, P. Bała
Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. Monografia pod red. Jerzego Pacyny, 36–39 (2014)