A. Maciąg, P. Bała, G. Cios, K. Górecki, M. Stępień
Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. Monografia pod red. Jerzego Pacyny, 113–116 (2014)