Ł. Frocisz, P. Bała, J. Krawczyk, W. Piekoszewski
Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. Monografia pod red. Jerzego Pacyny, 181–184 (2014)