P. Sowa, A. Biborski, R. Kozubski, E.V. Levchenko, A.V. Evteev, I.V. Belova, G.E. Murch
Intermetallics 55, 40–48 (2014)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979514001976