A. Kmita, M. Holtzer, A.Roczniak
Przegląd Odlewnictwa 1-2/2016, 24-30 (2016)