B. Dubiel, P. Indyka, A. Kruk, I. Kalemba-Rec, T. Moskalewicz, K. Berent, M. Gajewska
Inżynieria Materiałowa, zeszyt 2016-4
tekst: http://dx.doi.org/10.15199/28.2016.4.1