Łukasz Frocisz, Janusz Krawczyk, Rafał Dziurka, Kamil Górecki, Grzegorz Cios, Marcelina Skawińska, Łukasz Gondek
Inżynieria Materiałowa 37, 322--327 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.15199/28.2016.6.8