Zastosowanie techniki Py-GC/MS do analizy spoiw odlewniczych: alkaliczna żywica typu rezolowego

Agnieszka Roczniak, Mariusz Holtzer, Angelika Kmita
Prace Instytutu Odlewnictwa 57, 19 (2017)
tekst: http://dx.doi.org/10.7356/iod.2017.03