01. luty 2009

złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

(pomysłodawcy i autorzy wniosku: prof. dr hab. Cz. Kapusta, prof. dr hab. J. Spałek, prof. dr hab. inż. M. Szczerba)