05. styczeń 2012

odbiór budynku i pozwolenie na użytkowanie