10. październik 2013

zakończenie realizacji projektu pn. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii