16. lipiec 2015

pierwsza zorganizowana konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym