17. marzec 2016

powołanie konsorcjum z udziałem ACMiN eksploatującego linię badawczą PEEM/XAS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS