Analiza mikrostruktury napoin ze stopu Ni−Ta−Al−Cr o wysokim stężeniu węgla wykonanych metodą GTAW

D. Ura, K. Wieczerzak, G. Cios, P. Bała
Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego 31, 251-256 (2015)