Analizator sorpcji gazów IMI-0118 firmy HIDEN ISOCHEMA

 

Analizator sorpcji umożliwia określenie ilości zabsorbowanego przez próbkę gazu, w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu metody wolumetrycznej Sieverts’a. Może być wykorzystywany do analizy sorpcji H2, CO2, CH4, N2 i Ar. Urządzenie pozwala na współpracę z systemem IMI w połączeniu z automatycznym manometrycznym analizatorem sorpcji, dając możliwość wykonania pomiarów izoterm PCT (ciśnienie-skład-temperatura). Umożliwia również  badanie kinetyki procesu sorpcja-desorpcja  oraz trwałości materiałów przy cyklicznym pochłanianiu i desorpcji gazu w zadanym przedziale temperatur i ciśnień. Układ zawiera komorę reakcyjną o objętości 10 cm3 z możliwością dołączenia objętości buforowej, umożliwiającej pomiary z odpowiednią dokładnością, dla małych próbek.

PARAMETRY PRACY

Zakres temperatur

od R.T. do 500°C

Zakres ciśnień

0 ̶ 200 bar

Waga próbki

do 5 g

Rozdzielczość pomiarów

< 1 μmol

Przepływ gazu

1000 ml/min

Tryby pomiaru

izoterma sorpcji, cykle sorpcji/desorpcji

Osoba kontaktowa:

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/06/02/1.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/06/02/1.jpg”]Analizator sorpcji gazów[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/06/02/2.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/06/02/2.jpg”]Analizator sorpcji gazów[/photo_panel][/lightbox]