Charakterystyka nowego, wysokoentropowego stopu Al10Ti10Si10Cu35Fe35

P. Bublik, K. Górecki, T. Kozieł, P. Bała, G. Cios, M. Stępień
Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego 31, 73-78 (2015)