Dyfraktometry rentgenowskie Panalytical Empyrean

Pracownia wyposażona jest w dwa dyfraktometry proszkowe Panalytical Empyrean. Jeden z lampą Cu i drugi z lampą Co. Na obu dyfraktometrach można prowadzić pomiary w geometrii wiązki Bragg-Brentano z użyciem szczelin kolimacyjnych. Dodatkowo dyfraktometr z lampą Co pozwala na prowadzenie pomiarów w geometrii wiązki równoległej (lustro Goebla). Oba dyfraktometry wyposażone są w wysokoczułe detektory (PIXcel). Dyfraktometry wyposażone są w różne stoliki oraz szereg dodatkowych elementów optyki, umożliwiające prowadzenie badań dla różnego typu próbek. Dyfraktometr z lampą Co wyposażony jest dodatkowo w komorę temperaturową, umożliwiająca pomiary w zakresie -190 do 450ºC.

PARAMETRY PRACY
Dyfraktometr z lampą Co Dyfraktometr z lampą Cu
koło Eulera, stolik obrotowy z justacją pozycji w osi Z
wysokoczułe detektory (PIXcel)

geometria Braga-Brentano z użyciem szczelin kolimujących oraz odpowiednich filtrów

geometria wiązki równoległej z użyciem zwierciadła Goebla

komora

 

temperaturowa, pomiary w zakresie -190 do 450ºC         oraz 23ºC – 1200ºC

komora SASX/WAXS

 

pomiary w powietrzu oraz w próżni

Osoba kontaktowa:

dr inż. Marianna Marciszko

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/04/02/1.jpg”]
[photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/04/02/1.jpg”]Dyfraktometry rentgenowskie[/photo_panel]
[/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/04/02/2.jpg”]
[photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/04/02/2.jpg”]Dyfraktometry rentgenowskie[/photo_panel]
[/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/04/02/3.jpg”]
[photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/04/02/3.jpg”]Dyfraktometry rentgenowskie[/photo_panel]
[/lightbox]