Growth and motility of human skin fibroblasts on multilayer strong polyelectrolyte films

M. Wytrwał, P. Koczurkiewicz, K. Zrubek, W. Niemiec, M. Michalik, B. Kozik, E. Szneler, A. Bernasik, Z. Madeja, M. Nowakowska, M. Kepczynski
Journal of Colloid and Interface Science 461, 305-316 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2015.09.039