Historia & Fakty

ACMiN powstał w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

ACMiN działa z uwzględnieniem celów i wskaźników realizacji określonych w Umowie z dnia 11 maja 2009 roku o dofinansowanie Projektu nr POIG.02.01.00-12-001/09-00 pn. „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii” (wraz z późniejszymi zmianami), realizowanego w ramach POIG 2007–2013, Priorytet 2 – Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

ACMiN w liczbach

[row] [column size=”1/2″][counter count_end=”45″ counter_speed=”4″ count_color=”#8D0D62″ text_size=”20px” text_color=”#8D0D62″ align=”top” icon_size=”80″ icon=”licon: profile-male” icon_color=”#8D0D62″]pracowników[/counter][/column] [column size=”1/2″][counter count_end=”26″ counter_speed=”4″ count_color=”#1AB8E7″ text_size=”20px” text_color=”#1AB8E7″ align=”top” icon_size=”80″ icon=”licon: flag” icon_color=”#1AB8E7″]współpracujących instytucji i wydziałów[/counter][/column] [column size=”1/2″][counter count_end=”583″ counter_speed=”4″ count_color=”#FF9D16″ text_size=”20px” text_color=”#FF9D16″ align=”top” icon_size=”80″ icon=”licon: document” icon_color=”#FF9D16″]publikacji od 2014 roku[/counter][/column] [column size=”1/2″][counter count_end=”37″ prefix=”” text_size=”20px” suffix=” mln PLN” counter_speed=”4″ count_color=”#60A241″ text_color=”#60A241″ align=”top” icon_size=”80″ icon=”licon: briefcase2″ icon_color=”#60A241″]przyznanych na realizację projektów, w tym [counter count_end=”14″ text_size=”20px” suffix=” mln PLN” counter_speed=”4″ count_color=”#60A241″ text_color=”#60A241″]  dla ACMiN[/counter][/column] [/row]

Historia ACMiN

[timeline source=”category: 32″ image=”no” time=”no” title=”no” link_title=”no” scroll_reveal=”enter left”]