Influence of pitting initation mechanism on pitting resistance of nitrided steel 30CrMoV9

Ł. Frocisz, P. Bała, J. Krawczyk, W. Piekoszewski

Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. Monografia pod red. Jerzego Pacyny, 181–184 (2014)